Planmatig

Om tot een blijvende gedragsverandering te komen zijn er verschillende inzicht gevende modellen waar gebruik van gemaakt kan worden. Zoals bijvoorbeeld het Model voor Planmatige Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering, wederzijds determinisme, Het beredeneerd Gedrags Model, Het Health Belief Model etc (Lechner et al., 2010). Het model kan afgestemd worden op de behoefte en hulpvraag. Tevens is bekend dat blijvende gedragsverandering tijd vraagt. Dit is heel individueel en heeft te maken met de determinanten en interactie tussen de determinanten (Lally, Van Jaarsveld, Potts, & Wardle, 2010). Daarom zijn er na de training van drie maanden gedurende negen maanden wekelijkse bijeenkomsten omdat in het landelijke advies voor GLI een jaar lang interventie geadviseerd wordt (Lemmers & de Greeff, 2018). Deze bijeenkomsten zullen doorlopen zodat dit zo nodig ook verlengd kan worden. Tevens zijn er terugkomavonden georganiseerd in het tweede jaar. Het blijkt namelijk dat door terugvalpreventie te organiseren 50 minstens 50% van het effect van de interventie beklijft in het tweede jaar (mw. J.M. Latta & Meer, 2018).

Voorafgaande aan de interventie zal een individuele intake plaatsvinden waarin bekeken wordt of van de interventie geprofiteerd kan worden.