Trainingsfase

De trainingsfase duurt ongeveer drie en halve maand en bestaat uit 14 avonden. De trainingen vinden plaats op woensdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur. Tijdens deze avonden wordt stapsgewijs geïnventariseerd wat het probleem is, welke factoren van invloed zijn en hoe ze kunnen worden veranderd. Het maakt niet uit waarmee u wil stoppen omdat de onderliggende thema’s overeenkomsten hebben. Zo kunnen in de groep (van maximaal 8 deelnemers ) mensen zitten die willen stoppen met roken, die willen stoppen met ongezond eten, mensen die willen stoppen met een inactief leven etc.  De kracht van de groep is dat de deelnemers elkaar kunnen steunen. Het is bekend dat sociale steun de kans op blijvende gedragsverandering vergroot.

 

DoorStoppen©

DoorStoppen©

Een gecombineerde leefstijlinterventie die gericht is op een blijvende optimalisatie van gezondheidsgedrag.

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden? Je bent niet de enige!  De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval na een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou. De training is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en bestaande werkende interventies. Deze zijn samengenomen om zo tot een blijvende gedragsverandering te kunnen komen.  De interventie is in 3 fases opgebouwd: de trainingsfase, de onderhoudsfase en de afsluitfase.

De eerste training start in januari 2019 (data). U kunt alvast een afspraak maken voor een intakegesprek.